روز: اکتبر 25, 2016

تعداد جلسات کربوکسی تراپی

کربوکسی تراپی کربوکسی تراپی | تعداد جلسات کربوکسی تراپی | مزایای کربوکسی تراپی کربوکسی تراپی یک روش جوانسازی است که تاثیر زیادی دارد. کربوکسی تراپی عبارت است از تزریق گاز کربنیک را در زیر پوست کربوکسی تراپی، جهت برطرف سازی مشکلات زیبایی و درمان سلولیت می توان از این روش استفاده کرد. با توجه به […]

ادامه مطلب