روز: اکتبر 30, 2017

بیش فعالی

بیش فعالی متخصص مغز و اعصاب اطفال بیش فعالی می تواند عوامل مهمی داشته باشد و برخی علائم و نشانه های مخصوص به خود دارد که والدین باید بتوانند آن را به موقع توجه نمایند و برای درمان آن اقدام کنند که در این مطلب به این موضوع بیشتر می پردازیم. بیشتر مواقع درکودکی که […]

ادامه مطلب