روز: دسامبر 3, 2017

فرورفتگی پره های بینی

فرورفتگی پره های بینی عمل افتادگی نوک بینی فرورفتگی پره بینی مشکلی است که می تواند در افراد به طور مادرزادی و یا به خاطر آسیبی که معمولاً به دلیل ضعیف شدن غضروف‌های پره‌های بینی در اثر جراحی بینی پیش می آید، وجود داشته باشد. این فرورفتگی می تواند خودش را به صورت مشکلی در […]

ادامه مطلب