روز: دسامبر 24, 2017

زایمان طبیعی با وسایل کمکی

مزایای زایمان طبیعی زایمان طبیعی از برخی لحاظ بسیار راحت و بدون درد سر است و مخاطره ای برای مادر و جنین در بر ندارد. از مزایای آن نسبت به سزارین دوران بستری می باشد که این دوران  در بیمارستان نسبت به سزارین بسیار کم است و کودکانی که از این روش به دنیا می […]

ادامه مطلب